Nest 2014/2015

 

Pups 7 weken oud

Thunder wmTeddy wmBandhu wmTeuntje wmDinja wm

 

Pups 4 weken oud

Thunder 2 wmBlizzard 3 wmStorm 1 wmSnowflake 2 wmBreeze 1 wm

 

Pups 3 weken oud

Thunder 1Blizzard 1StormSnowflakeBreeze 1